Advies

- Advies bij procestechnische vragen / problemen

- Toepassingsadvies voor procesoptimalisering

- Keuze van het geschikte filtermedium

- Montagebewaking & -begeleiding

- Product- en procestrainingen

- Labservice